آخرین مطالب از برچسب: مهمترین تفاوت سبک مینیمال با مدرن

تفاوت سبک ها ؛تفاوت سبک مینیمال با مدرن در مبلمان

مهمترین ویژگی مبلمان سبک مدرن سادگی است و رنگ غالب در این سبک مبلمان رنگ های خنثی به ویژه رنگ صورتی ملایم است این سبک مبلمان بیشتر روی…

showroom