آخرین مطالب از برچسب: فوم اچ آر یورتان یا تزریقی

فوم اچ آر یورتان یا تزریقی

فوم اچ آر یورتان یا تزریقی؛ متریالی نوین و کاربردی در صنایع مختلف

فوم اچ آر یورتان یا تزریقی جایگزین ایده آلی برای اسفنج و متریال های دیگر است. امروزه در صنعت مبلمان  تولیدکننده ها 90% از فوم استفاده می‌ کنند البته نوع متریال اولیه به…

showroom